181

Volkswagen Typ 181 var en fyradörrars offroad-orienterad cabriolet tillverkad från 1968 till 1983. Modellen baserades på Typ 82, eller Kübelwagen, vilken var ett militärfordon designat av ingen annan än Ferdinand Porsche, som hade tillverkat under andra världskriget och använts av Wehrmacht – Tysklands försvarsmakt mellan 1935 och 1945. Den jeepliknande designen på 181 påminde helt klart om ett militärfordon, men vid lansering använde man sig av namnet Kurierwagen just för att undvika kopplingarna till Typ 82. Fram till 1980 var 181 tillgänglig för civila, och efter det skedde produktionen för militären. Modellen går även under namnet Kurierwagen i Västtyskland; Thing i USA, Safari i Mexico; Trekker i Storbritannien; samt Pescaccia i Italien.

181 tillverkades från början i Volkswagens högkvarter i Wolfsburg, sedan i Hannover, följt av Mexiko och till sist i Indonesien. Den bakmonterade motorn kom ursprungligen på 1,5 liter, för att sedan uppdateras till 1,6 liter, och mycket av tekniken delades med Bubblan och Folkabussen.

Volkswagens ledning såg potential i utvecklingen av 181 efter att man i Mexico efterfrågat en modell med bättre möjligheter på landsvägar, där Typ 1 hade varit mycket populär. I USA hade även så kallade dune-buggies, baserade på Bubblan, varit populära, och man trodde då att ett hållbart, roligt offroad-fordon skulle vara attraktivt för många köpare på marknaden. Genom att använda delar som redan fanns tillgängliga för Volkswagen kunde de även hålla kostnaderna nere och på så vis maximera vinsten.

Försäljningen påbörjades i Europa och Mexiko under 1971, i USA 1972 och i Storbritannien 1975. I Mexico gick försäljningen bra, och i USA toppade man 25.000 modeller. 1975 blev däremot modellens slut i USA då den inte ens kom i närheten av satta utsläppskrav, i och med att den hade klassats som en passagerarbil och inte en minibuss. Priset låg även på 1.000 dollar mer är en Typ 1, för en bil som i princip var en metallåda med nedmonterad interiör och en komfort som knappt gick att tala om. 181 hade heller ingen större framgång i Storbritannien, där för få bilar såldes och försäljningen avslutades.

Vart den däremot fick en större beställning var hos NATO, vilka köpte mer än 50.000 exemplar av bilen. Tanken var ursprungligen att Typ 181 skulle fylla in medan utveckligen av Europa Jeep ägde rum. Europa Jeep var ett militärprojekt där flera europeiska regeringar samarbetade för att utveckla ett lätt amfibiefordon med fyrhjulsdrift, som kunde massproduceras för bruk av olika militärgrupper. 1979 hade däremot projektet övergivits helt och hållet, och Västtyskland började istället tillverka ny 181 med förmonterad motor. Denna modellen kom att heta Typ 183 men blev känd som Iltis, och användes av Tysklands militär. Trots utveckligen av Typ 183 fortsatte försäljningen av 181 i Europa och Mexico fram till 1980, och bland annat NATO köpte militärutrustade varianter av bilen fram till 1983, där man såg att bilen var pålitlig och billig, samt att den hade låga underhållningskostnader.

Bilden visar en sandfärgad Typ 181 från 1974 med taket monterat.